05 juni 2011

Cut it out! #1

Ett kul sätt att använda stämplarna på är att stämpla dem på ett annat papper, klippa ut dem, och använda dem som dekorationer!

A fun way to use the stamps is to stamp them on another paper, cut them out, and use them as decorations!


Till detta kort har jag använt mig mestadels av papper, samt halvpärlor.

For this card have I used mostly paper, and some pearls.


Bokstäverna är upphöjda med flera lager 3D-kuddar för en kul effekt.

The letters are mounted on several layers of 3D-pads for a fun effect.


Även insidan har dekorerats med stjärnor. Detta konvolut har en praktisk ficka där man kan stoppa i ett presentkort eller pengar. Hälsningen skriver jag på översta delen.

Even the inside is decorated with stars. This card har a pocket where it is possible to put a gift card or some money. My greeting will be written on the top part.


Även insidan har dekorerats med halvpärlor. Alla papper jag använt till detta kort är de allra nyaste från Inkido!

The inside is also decorated with pearls. All the papers that i have used for this card is the newest from Inkido!Hälsningar från Lisa

Greetings from Lisa