27 april 2011

Hurra!

Ett gratulationskort gjort av papper ur Is This Love, är vad jag har knåpat ihop denna gång.

Here is a greeting card made of papers from Is This Love.


Jag har stämplat en ram på mönstrat papper, och skurit ut den. Jag monterade den ovanpå en vintagebild med 3D kuddar. Två olika varianter av spets under det hela gör att det blir en fin 3D effekt.

I have stamped a frame on patterned paper, and cut it out. I mounted it on top of a vintage picture with 3D foam. Two layer of lace underneath it makes a nice 3D effect.


Här har jag använt mig av både hela, och delar av kollagestämpeln Hurra Ruta. Ovanpå har jag satt olika dekorationer.

Here I have used both parts, and the whole collage stamp called "Hurra Ruta". On top of it I have put some decorations.


Här är insidan av kortet, med plats för en hälsning.

Here is the inside of the card, with room for a greeting.


Och slutligen en enkel baksida.

And finally the back of the card.


Tack för titten! / Thanks for stopping by! ♥
//Annica H

Inga kommentarer: