21 december 2011

Tutorial "Spå"korg - Tutorial "spå"basket.

#1

Brett en 12x12 inch kartong/bazzill på midten begge veier først.
Fold a 12x12 inch cardstock in the midle both ways.

#2:
Deretter bretter du alle hjørnene inn mot midten.

Then fold all the corners in to the center.

#3:

Da ser den slik ut.

Then it will lock like this.

#4:

Snu prosjektet til den andre siden og brett hjørnene på denne siden også inn til midten. Bruk gjerne en Bone Folder da det begynner å bli tykt og vanskelig å brette med fingrene.

Turn your project and fold the corners on this side also in to the midle. Use a Bone Folder if you like. It starts to get thick now and hard to fold with your fingers

#5:

Neste steg er å brette prosjektet på midten begge veier igjen. Brett samme vei som vist på bidet under.

Next step is to fold your project on the midle both ways again. Fold the same way as shown on the picture below.

#6:

Nå åpner du "Spå'en" slik som vist på bildet under.

Now you open the "Spå" as shown in the picture below.

#7:

Snu "Spå'en" andre veien.

Turn the "Spå" the other way.

#8:

Dette trenger du til resten: 12 ruter med mønsterpapir - mine måler 7,1 x 7,1 cm. Siden ikke alle "Spå'ene" blir helt like i målene pga brettingen, kan det være lurt å måle selv hvor stort mønsterarket skal være. Du trenger også to remser med kartong/bazzill og to remser med mønsterpapir til hankene. Til foten har jeg brukt en litt tykkere kartong som jeg kler med hvitt over og under, og litt mønsterpapir øverst.

Hankene mine måler 12 inch i lengde, bredden avgjør du selv fra korg til korg :)

What you need for the rest: 12 squares with pattern paper - mine measures 7.1 x 7.1 cm. Since not all "Spå'ene" are identical in dimensions due to folding, you may want to measure yourself how large your pattern paper should be. You also need two strips of cardboard / Bazzill and two strips of pattern paper to the handles. To the foot of your basket, I have used a slightly thicker cardboard that I cover with white on both sides, and some pattern paper on top.
My handles measures 12 inch in length, width you can decide yourself.

#9:

Lim på mønsterpapir på utsiden av korgen din med flytende lim, dette gjør at korgen din blir litt stivere, men kan også gjøre at den blir litt bøyd/krokete... Hvis du vil lime på mønsterarket tidligere, gjør du det etter bilde nr 6.

Åpne "Spå'en" og lim på mønsterpapiret, brett den tilbake igjen etterpå.

Glue the pattern paper on the outside of your basket with your liquid glue. Then your basket will be a little stiffer, but can also cause that it gets a little bent/crooked ... If you want to paste the pattern paper on before, do it after photo # 6.

Open the "Spå" and glue on pattern paper, fold it back again afterwards.

#10:

Nå er korgen klar til å limes til foten.

Now is your basket ready to be glued to the foot.

#11:

Bruk gjerne limpistol, da fester den seg fort. Hvis du ikke har det, kan du bruke f.eks Glossy Accent eller Tacky Glue. Da må du ha litt mer tolmodighet og holde helt til den sitter fast!

Use glue gun to attach your basket to the foot. If you do not have that, you can use for example Glossy Accent or Tacky Glue, but than you need a little more patience and hold the basket steady until it is stuck to the foot!

#12:

Nå kan du lime på resten av mønsterpapirene hvis du ikke gjorde det i starten (etter bilde-tekst nr 6)

Now you can glue on the rest of the pattern paper if you didn't do it in the start (after picture-text #6)

#13:

Lim på håndtakene. Jeg bruker limpistol, Glossy Accent eller Tacky Glue.

Glue the handles on to the basket. I use the glue gun, Glossy Accent or Tacky Glue.

#14:

Jeg pynter med ett eller annet i skjøten av håndtakene.

I decorate with something to hide the edge of the handles.

#15:

Da er "Spå" korgen klar til å pyntes og slik har jeg pyntet mine.

Ingen tvil om at jeg er glad i blomster...Her kan pyntes med hva hjertet begjærer!!

Then the "Spå" basket is ready to be decorate and in the pictures below you can see how I have embellished mine.

No doubt that I love flowers ... You can decorate with what the heart desires!

Mange mange bilder dette her, men jeg håper dere likte dette, og at dere kan kose dere med å lage deres egen "Spå" korg.
Ha en flott julstid!!
Klemmer fra Jannhild
Alot of pictures but I hope you liked it and that you can make your own "Spå" basket!
Have a lovely Christmas time!!
Hugs from Jannhild

6 kommentarer:

Gitte sa...

Super flot Spå-kurv.

monica sa...

lekker :)

Ludkasz sa...

super!!

Jorunns hobbyblogg sa...

Fantastisk nydelig, og så genial

Jorunn

Pia sa...

fantastisk smuk og tak for tutorialen

Pips sa...

Wauw! En fantastisk smuk lille kurv. Den skal helt sikkert afprøves engang. Tak for TUT.